Radio Nepal 792 AM

138 listeners

Listen to Radio Nepal 792 AM FM

 • G.P.O. Box. No. 634, Singha Durbar, Kathmandu, Nepal., Nepal
 • +977-1-4211910
 • rne@wlink.com.np

Popular Shows

 • आधुनिक गीत
 • अंग्रेजीमा समाचार
 • अध्यात्म सन्देश
 • नेपाल भाषामा समाचार
 • खाने मुखलार्इ जुंगाले छेक्दैन
 • जीवन विज्ञान
 • अन्तरसम्वाद
 • कानूनी शासन

Popular DJs

Related Radio Stations


Copyright © 2022 RadioFM7 All rights reserved.