VOV 4

42 listeners

Listen to VOV 4 FM

  • Địa chỉ: 58 Quán Sứ – Hoàn Kiếm – Hà Nội, Vietnam

Mô tả: Hệ phát thanh dân tộc VOV4 trực thuộc Đài phát thanh Việt Nam, chương trình quốc gia được phát thanh bằng 12 thứ tiếng dân tộc thiểu số nhằm phục vụ các thính giả là đồng bảo Việt Nam dân tộc thiểu số.


Popular Shows

  • Thời sự tổng hợp tiếng Thái
  • Thời sự tổng hợp tiếng Mông
  • Thời sự tổng hợp tiếng Dao
  • Thời sự tổng hợp tiếng Khmer

Popular DJs

Related Radio Stations


Copyright © 2020 RadioFM7 All rights reserved.